Levering en garantie

Levering en Garantie

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken franco, met dien
    verstande dat voor de aflevering van de zaken door ATRiDA-Disposables transportkosten aan de wederpartij in
    rekening worden gebracht.
2. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van ATRiDA - Disposables.
3. Het risico gaat echter op de wederpartij over na de aflevering, terwijl hierbij als leveringsmoment
    wordt aangemerkt het moment waarop de zaken worden afgeleverd op het adres dat de wederpartij
   heeft opgegeven aan ATRiDA - Disposables indien de zaken niet door of namens de wederpartij in ontvangst worden
   genomen en de zaken derhalve niet afgeleverd kunnen worden op bedoeld adres, zijn de daaruit
   voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij.

Voor meer informatie betreft “Levering en Garantie” verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden Art. 10 & 11
 
Powered By OpenCart - ATRiDA Disposable Products © 2019